سمینار کسب و کار با رویکرد اقیانوس آبی؛ تئوری‌های هوش اجتماعی و ارتباط مؤثر برگزار شد

انتشار : 1398/06/07

سمینار کسب و کار با رویکرد اقیانوس آبی؛ تئوری‌های هوش اجتماعی و ارتباط مؤثر برای اولین بار با در قزوین برگزار شد.

سمینار تخصصی کسب و کار با رویکرد اقیانوس آبی، تئوری های هوش احتماعی و ارتباط مؤثر، با حضور علاقه‌مندان به حوزه کسب و کار و توسعه و موفقیت فردی برای اولین بار در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

در این سمینار مدیران، صاحبان کسب و کار از سازمانها دولتی و بخش خصوصی حضور داشتند.