سمینار کسب و کار با رویکرد اقیانوس آبی؛ تئوری‌های هوش اجتماعی و ارتباط مؤثر

انتشار : 1398/04/06

ما قصد داریم به مبحث جذاب و در عین حال پیچیده مبانی استراتژیک در فضای کسب و کار بپردازیم البته با رویکردی جدید به نام استراتژی اقیانوس آبی که میتواند تمام رقبای شما را در محیط کسب و کار از پیش رو بردارد!

محتوای سمینار :

 • ارتباط بین مفاهیم مدیریت استراتژیک و ایجاد کسب و کار
 • مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و نقش بهینه آن در ایجاد فضای کسب و کار بی رقیب
 • نقش دانش در رقابت پذیری (کسب مزیت رقابتی) کسب و کار
 • چگونه بتوانیم با استفاده از تفکر سیستمی به کسب و کار بهینه دست پیدا کنیم؟
 • استراتژی های بازاریابی چه نقشی در ایجاد و توسعه کسب و کار دارند؟
 • راه های کسب توانایی لازم برای برقراری ارتباطات موثر
 • افزایش مهارت آگاهی محیطی-اجتماعی و قابلیت واکنش به موقع براساس تئوری هوش اجتماعی
 • افزایش روحیه همکاری گروهی در افراد
 • کسب مهارت رهبری موثر با تقویت هوش اجتماعی
 • کسب مهارت مدیریت تعارضات
 • افزایش قدرت تاثیرگذاری بر دیگران با تقویت هوش اجتماعی
 • کسب مهارت های ارائه خدمات و تشخیص نیاز مشتریان بر اساس تئوری هوش اجتماعی 

 

yes   


مخاطبان سمینار:

 

yes   


ویدیو معرفی سمینار:

 

yes