تخصص موجود در مجموعه آروین رایان ارتباط به ما این امکان را میدهد تا در زمینه های اداری، مالی، بالینی، فرآیندی و فناوری، به مراکز پزشکی و سایر سازمان های حوزه مراقبت های سلامتی، راهکارهای مشاوره ای ارائه دهیم.
در مجموعه آروین رایان ارتباط، متخصصین، پزشکان، جراحان و کارشناسان متعددی حضور دارند که در تحلیل و طراحی سیستم های مدیریتی مراکز پزشکی و نرم افزارهای تخصصی پزشکی بسیار برای تیم ما حائز اهمیت هستند.


برخی از مشتریان آروین رایان ارتباط

سازمان نظام دامپزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیمارستان فوق تخصصی پاستور

درمانگاه طب سنتی بهشت

درمانگاه شبانه روزی رازی

تعاونی اعتبار بازنشستگان تامین اجتماعی

شرکت شهرک های صنعتی هشتگرد